Informatii

Anunţ public privind dezbaterea publica din 08.02.2019

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECŢIE SEVESO, 11-14.06.2018

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECŢIE SEVESO, 26-27.03.2018